-

วันพฤหัสบดี

การจัดตู้ปลาเพื่อนๆค่ะ การจัดตู้ปลามีหลายแบบหลายลักษณะ คนชอบปลาจึง มีการจัดตู้ปลา มาแนะนำเพื่อนๆค่ะ
  • การจัดตู้ปลา มีหลายแบบ ได้แก่

การจัดตู้ปลาแบบโล่ง


- การจัดตู้ปลาแบบโล่ง คือ การไม่ได้จัดอะไรลงในตู้เลย เพราะการจัดตู้ปลาแบบโล่งเหมาะสำหรับในกรณีที่ผู้เลี้ยง เลี้ยงปลาขนาดใหญ่ เป็นปลาที่ต้องการพื้นที่มาก


การจัดตู้ปลาแบบทั่วไป และการจัดตามจินตนาการ 


- การจัดตู้ปลาแบบทั่วไป หมายถึง การจัดที่เรียบง่ายไ่ม่มีหลักการหรือกฎเกณฑ์ใดๆ มีวัสดุอะไรก็ใช้ได้ ไม่มีรูปแบบ หรือเอาหลายๆแบบมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นพรรณไม้น้ำนานาชนิด หิน กรวด ไม้ เครื่องปั้นดินเผา วัสดุอื่นๆ หรือปะการังเทียมก็ได้


การจัดตู้ปลาแบบปูพื้นทราย  หรือกรวดเพียงอย่างเดียว


- ในการจัดตู้ปลาแบบปูพื้นจะคล้ายๆ กับการจัดตู้ปลาแบบโล่ง เพราะจะมีแต่วัสดุพื้นเพียงอย่างเดียว การจัดปูพื้นจะนิยมใช้ ทราย หรือ กรวด นิยมจัดให้กับปลาที่ขอบอยู่ตามพื้น และปลาที่ใช้พื้นที่กว้าง


การจัดตู้โดยเน้นกรวดและหิน


- การจัดตู้โดยการเน้นกรวดและหินนั้น จะต้องนำทราย หรือกรวดขนาดเล็กมาปูพื้น ก่อนนำหินเข้ามาจัดวาง ให้ได้รูปทรงที่ต้องการ หรือเอาหินขนาดใหญ่มาวางทับๆกัน เพื่อให้เกิดลักษณะคล้ายกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ


การจัดตู้แบบมีพรรณไม้น้ำ


- การจัดพรรณไม้น้ำ ก็เปรียบเหมือนการเลียนแบบธรรมชาติ หรือการจำลองธรรมชาติให้มาอยู่ในตู้ ในการจัดตู้พรรณไม้น้ำ คือ การเน้นพรรณไม้ ความเป็นธรรมชาติภายในตู้ ผู้จัดตู้แบบนี้จะต้องศึกษาเกี่ยวกับชนิดและประเภทของพรรณไม้ด้วย เพื่อการจัดและการดูแลที่ง่ายขึ้น และี่จะลืมไ่ม่ได้ คือ ปลาที่จะนำมาเลี้ยงร่วมกับตู้พรรณไม้น้ำนั้นจะต้องไม่ทำอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พรรณไม้น้ำ


เพื่อนๆค่ะ การจัดตู้ปลามีหลายแบบ เพื่อนชอบหรืออยากจัดตู้ปลาแบบไหน ลองเลือกแล้วจัดเหมือนคนชอบปลานะค่ะ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม