-

วันอาทิตย์

การเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงเพื่อนๆค่ะ การเลี้ยงปลาสวยงามในตู้นั้น ปลามีหลากหลายชนิด ทำอย่างไรเราจะเลือกปลาให้เหมาะสมกับตู้ คนชอบปลา มีข้อแนะนำเพื่อนๆ ได้แก่ การเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงการเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยง มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

  • ชนิดของปลาสวยงาม

- ความสวยงามของปลา

- ความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา

- ปัจจัยในการเลี้ยง

  • นิสัยของปลาสวยงาม นิสัยการกินอาหารของปลา จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ

- ประเภทปลากินพืช ( Herbivorous Fishes )

- ประเภทปลากินเนื้อ ( Carnivorous Fishes ) แบ่งตามลักษณะการกินแต่ละประเภท ดังนี้


1. ปลาล่าเนื้อ  ( Piscivores or Predator )

2. ปลาแทะซาก  ( Scavenger )

3. ปลากินแมลงและตัวอ่อนแมลง  ( Insectivores )

4. ปลากินแพลงก์ตอน ( Plankton Feeder ) 


- ประเภทปลาที่กินทั้งพืชและเนื้อ ( Omnivorous Fishes )

  • ลักษณะนิสัยและการอยู่ร่วมกันของปลา แบ่งออกเป็น

- ปลาสังคม

- ปลาสันโดษ

  •  ความอดทนของปลาแต่ละชนิดมี ข้อแตกต่างกันดังนี้

- อดทนต่อพื้นที่จำักัด

- อดทนต่อการเกิดโรค เป็นต้น


เพื่อนๆค่ะ  ก่อนที่จะเลือกเลี้ยงปลาแตกต่างชนิดกัน หรือเลี้ยงรวมกัน เพื่อนๆลองดูนิสัย และข้อแตกต่างของปลาแต่ละชนิดก่อนนะค่ะ ว่าเราสามารถเลี้ยงรวมกันในตู้เดียวกันได้หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม