-

วันอังคาร

ชนิดสายพันธุ์ปอมปาดัวร์เพื่อนๆค่ะ ปอมปาดัวร์ ถือว่าเป็นราชาแห่งปลาสวยงาม ( King of Aquarium Fish ) เป็นปลาที่รูปร่างแปลกตาจากปลาทั่วไป และมีสีสันสวยงามลวดลายสะดุดตา ซึ่งชนิดสายพันธุ์ปอมปาดัวร์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ปอมปาดัวร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  • 1. Symphysodon aequifasciata จุดเด่นของปอมปาดัวร์ ชนิดนี้คือ แถบสีดำพาดขวางตั้งแต่ส่วนหัว ลำตัว และโคนหาง มีลักษณะจางๆ เป็นแนวตั้งรวมทั้งหมด 9 แถบด้วยกัน สามารถแยกออกได้ 3 สายพันธุ์

1.1 Brown discus มีชื่อวิทยาศาสตร์ Symphysodon aequifasciata axclrodi (Schultz)

- นักเลี้ยงไทยรู้จักกันในนาม " ปอมปาดัวร์ 5 สี " เป็นปลาที่ราคาถูกกว่าปอมปาดัวร์ชนิดอื่น เพราะลวดลายสีสันไม่สะดุดตา ลำตัวเมื่อโตเต็มวัยอาจมากกว่า 8 นิ้ว นับว่าขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปอมปาดัวร์ทั้งหมด มีลวดลายสีเขียวเพียงเล็กน้อยเฉพาะบริเวณหัว ครีบหลัง และครีบทวาร ส่วนขอบครีบหลังและครีบทวารสีแดงจัด


1.2 Green discus ชื่อวิทยาศาสตร์ Symphysodon aequifasciata (Pellegrin)

- เป็นปอมปาดัวร์ซึ่งมีลำตัวสีออกอมเขียว ลวดลายที่พาดผ่านบนลำตัวมีสีเขียวเหลือบฟ้า สำหรับ Green discus ที่พบในแหล่งธรรมชาติมีลวดลายไม่ค่อยคมชัด จะมีเฉพาะบนหัว ครีบหลัง และครีบทวาร


1.3 Blue discus ชื่อวิทยาศาสตร์ Symphysodon aequifasciata haraldi (Schultz)

- ปอมปาดัวร์สายพันธุ์นี้อยู่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำอะเมซอน มีลักษณะคล้ายคลึงกับปอมปาดัวร์ Green discus แต่ลำตัวจะมีสีฟ้าอมเขียวสวยงาม มีลักษณะเด่นคือ มีลวดลายประตามลำตัวมากกว่าปอมปาดัวร์ 2 ชนิดแรก


  • 2. Symphysodon discus ปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับายพันธุ์แรก คือแถบสีดำพาดขวางบริเวณลำตัว 9 แถบ แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีแถบสีดำเข้มขนาดใหญ่ 3 แถบ พาดผ่านอยู่บริเวณหัว กลางลำตัว และโคนหาง ซึ่งปลาชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

2.1 Hecket or Red discus ชื่อวิทยาศาสตร์ Symphysodon discus (Hecket)

- หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม " ปอมแดง " นับเป็นปอมปาดัวร์ซึ่งพบในภายหลัง แต่พบในจำนวนไม่มากทางแถบลุ่มน้ำ Rionegro และ Rio Trombetas ทางด้านเหนือของลุ่มน้ำอะเมซอน จัดเป็นที่เพาะพันธุ์ยากที่สุดและราคาแพงกว่าปลาปอมปาดัวร์ชนิดอื่นๆ


2.2 Pineapple discus ชื่อวิทยาศาสตร์ Symphysodon discus willischwartzi (Burgess)

- เป็นปลาพันธุ์ที่พบน้อยมากทางแถบลุ่มน้ำ Rio abacaxis ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำอเมซอน ลักษระเด่นจะอยู่ที่แถบสีดำ 3 แถบใหญ่ๆ พาดบริเวณหัว ลำตัว และโคนหางเช่นเดียวกับ Hecket แต่สีสันจะเข้มกว่า โดยเฉพาะลวดลายบริเวณส่วนหัวจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม ส่วนลวดลายบริเวณลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินอมม่วง จัดว่าเป็นปลาที่มีราคาแพงเช่นกัน


เพื่อนๆค่ะ ปอมปาดัวร์ ทั้ง2ประเภทที่กล่าวมานี้ เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหลักๆ แต่ในปัจจุบันมีปอมปาดัวร์หลายสิบชนิดซึ่งนำมาผสมพันธุ์กันใหม่ ทั้งลวดลายและสีสันที่แปลกตา จนหารุ่นดั้งเดิมได้ยาก...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม