-

วันศุกร์

การสืบพันธุ์ปลา


เพื่อนๆค่ะ คนชอบปลา การสืบพันธุ์ของปลาเพื่อให้ปลามีพันธุ์คงเดิม มีความสวยงามที่ไม่เปลี่ยนไปหรืออยากจะข้ามพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้ได้พันธุ์ปลาที่สวยงาม จึงควรศึกษา เรื่องวิธีสืบพันธุ์ปลา


  • วิธีสืบพันธุ์ปลา แบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. แบบแยกเพศ เป็นการผสมพันธุ์โดยที่ปลาเพสผู้จะเป็นฝ่ายผลิตน้ำเชื้อ และฝ่ายเพศเมียจะเป็นฝ่ายผลิตไข่ แล้วนำมาผสมกันเมื่อถึงเวลาที่สมควรหรือในฤดูวางไข่


2. แบบกระเทย เป็นการผสมพันธุ์ที่ไม่สามรถเพิ่มผลผลิตในตัวเองได้ จึงไม่ค่อยถูกนำมาใช้สืบพันธุ์กันเท่าไร ลักษณะการสืบพันธุ์ ปลาแบบนี้ก็คือการใช้ปลาประเภท 2 เพศ ในตัวเดียว ที่ในช่วงแรกนั้นจะเป็นเพศผู้แล้วต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นเพศเมีย


3. แบบไม่ได้รับการผสม เป็นการสืบพันธุ์ปลาโดยใช้เชื้อจาก ตัวผู้ในการกระตุ้นให้ไข่สุกเท่านั้น ฉะนั้นในปลาประเภทเดียวกันจึงไม่สามารถใช้ปลาเพศผู้สืบพันธุ์ได้

  • ขั้นตอนแรกของการเริ่มเพาะพันธุ์ปลาตู้ ควรแยกแยะเพศของปลาออกจากกันให้ถูกต้องเสียก่อน เพราะไม่เช่นนั้น แล้วการเพาะพันธุ์ปลาจะไม่ได้ผลเลย การแยกเพศของปลาโดยทั่วไปก็นิยมใช้วิธีการสังเกตลักษณะภายนอกของตัวปลาตามลักษณะรูปร่างของปลา


เพื่อนๆค่ะ ลองศึกษาวิธีการสืบพันธุ์ปลา ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ปลามีความสวยงามเหมือนเดิม หรืออยากจะข้ามสายพันธุ์ หรือแม้แต่อยากจะขยายพันธุ์ปลาให้ได้ปริมาณมากๆในแต่ละครั้ง นะค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม