-

วันศุกร์

จัดพรรณไม้น้ำในตู้ปลา

เพื่อนๆค่ะ ครั้งที่แ้ล้ว คนชอบปลาได้คุยถึงเรื่องประเภทพรรณไม้น้ำ วันนี้ขอต่อเรื่องพรรณไม้น้ำอีกสะกะจี๊ด ขอแนะนำ เรื่องการแบ่งพรรณไม้น้ำออกตามการจัดตกแต่งตู้ปลา
การจัดตกแต่งตู้ปลา เราสามารถแบ่งพรรณไม้น้ำออกเป็น 5พวกใหญ่ๆ ได้แก่

  • พรรณไม้น้ำหลังตู้ จะเป็นพรรณไม้น้ำที่ใช้ประดับด้านหลังของตู้เลี้ยงปลา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใบยาว มีลำต้นฝังอยู่ใต้ทรายก้นตู้ เช่น เทปเกรียว เทปยักษ์ เทปเล็ก หัวหอมน้ำเป็นต้น
  • พรรณไม้มุมตู้หรือพรรณไม้น้ำที่มีใบโปร่ง พรรณไม้น้ำพวกนี้ใบจะมีขนาดเล็กยาวติดกันเป็นแผง เช่น สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขนนก สาหร่ายฉัตร พรรณไม้น้ำเหล่านี้ เหมาะที่จะนำมาวางปลูกไว้ที่บริเวณมุมตู้ด้านหลังใกล้กับทางน้ำ ออกจากใต้แผ่นกรอง เพื่อให้บังที่นำน้ำขึ้นมาจากแผ่นกรองนั่นเอง
  • พรรณไม้น้ำกลางตู้ จะเป็นพรรณไม้น้ำที่มีใบขนาดใหญ่ก้านยาว เช่น อะเมซอนชนิดต่างๆ พริกน้ำ หลิวน้ำ ดาวกระจาย ผักเป็ดขาวและแดง ผักเป็ดน้ำ หญ้างูเห่า ว่านน้ำ บัวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งพรรณไม้น้ำพวกนี้จะใช้ประดับบริเวณกลางตู้ เื่พื่ออยู่ระหว่างพรรณไม้น้ำหลังตู้กับพรรณไม้น้ำหน้าตู้ และยังใช้เป็นที่วางไข่ปลา หรือให้ปลานอนหลับ
  • พรรณไม้หน้าตู้ จะเป็นพรรณไม้น้ำที่มีลำต้นและใบขนาดเล็ก รวมทั้งมีการเจริญเติบโตที่ช้า หมาะที่จะใช้ประดับบริเวณหน้าตู้เลี้ยงปลา เพราะพรรณไม้น้ำเล่านี้จะได้ไม่บังด้านในของตู้ เช่น หญ้าเตี้ย บัวบก ว่านน้ำ อนูเปียส กุ๋ยช่ายน้ำ ชวามอส ลิ้นงู เฟิร์นน้ำ หรือหญ้ารากดำ เป็นต้น
  • พรรณไม้น้ำลอยน้ำ เป็นพรรณไม้น้ำที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ เช่น แหนเป็ด แหนแกง จอก เป็นต้น พรรณไม้น้ำพวกนี้ไม่ค่อยใช้ประดับตู้ปลามากนัก เพราะจะไปบังแสงที่ส่องมาจากด้นบนของตู้ปลา ทำให้พรรณไม้น้ำที่อยู่ในตู้ ไม่ได้แสงสว่างที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

เพื่อนๆค่ะ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นเป็นวิธีการดูประเภทของ พรรณไม้น้ำตามการจัดตกแต่งตู้ปลาอย่างง่ายๆ คนชอบปลา คิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะรู้และเข้าใจถึงพรรณไม้น้ำ จะได้เลือกพรรณไม้ให้ถูกต้องกับตู้ปลาสวยๆของเรา นะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม