-

วันพฤหัสบดี

ชนิดของพรรณไม้น้ำ

เพื่อนๆค่ะ การจัดตู้ปลาให้สวยงามนั้นถ้าจะให้ดี ควรมีพรรณไม้น้ำเพื่อที่จะให้ตู้ปลาเป็นธรรมชาติมากที่สุด และยังให้ความสดชื่นเมื่อปลาแหวกว่ายไปตามพุ่มไม้ คนชอบปลา อยากแนะนำเพื่อนๆถึง ชนิดของพรรณไม้น้ำ 

พรรณไม้น้ำสวยงาม (Aquarium plants)
  •  หมายถึง พรรณไม้น้ำ ที่มีลักษณะและมีสีสันสวยงาม สามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำมาปลูกประดับไว้ใต้น้ำ ซึ่งสามารถแบ่งออกตามแหล่งที่อาศัยได้ 5 ประเภท
1. พืชลอยน้ำ (Floating plants)  เป็นพรรณไม้ที่เจริญอยู่บนผิวน้ำ ลอยน้ำไปได้อย่างอิสระไม่มีส่วนใดๆสัมผัสดิน แต่ถ้าน้ำลดลงรากอาจจะฝังดินและยึดดินได้ พรรณไม้น้ำืั้นิยมปลูกในตู้กระจก ได้แก่ ริคเซียและกระจับ เป็นต้น

2. พืชลอยใต้ผิวน้ำ (Suspended plants) เป็นพรรณไม้น้ำที่จัดเป็นพืชน้ำอย่างแท้จริง มีส่วนของราก ลำต้น แขวนลอยอยู่ใต้ผิวน้ำ เคลื่อนที่ไปโดยกระแสน้ำเกิดดอก ผล อยู่ใต้น้ำ หรือบางชนิดอาจชูดอกขึ้นมาโผล่เหนือผิวน้ำ พรรณน้ำประเภทนี้ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายหางกระรอก และสันตะวาไก่ เป็นต้น

3. พืชท้องน้ำ (Submerged anchored plants emerged plans) เป็นพรรณไม้น้ำที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นดินใต้น้ำ โดยรากยึดที่พื้นมีลำต้นสั้น แข็งแรงอาจจะมีใบและดอกอยู่ใต้น้ำ หรือชูขึ้นมาเหนือน้ำ ใบที่ลอยเหนือน้ำมีลักษณะต่างจากใบใต้น้ำ โดยใบเหนือน้ำใบมักใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า พรรณไม้น้ำประเภทนี้ได้่แก่ เทป บัว สาหร่ายคาบอมก้า สาหร่ายฉัตร และไส้ปลาไหล เป็นต้น

4. พืชครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibian plants) เป็นพรรณไม้น้ำที่ขึ้นอยู่บริเวณน้ำตื้น หรือใกล้ฝั่ง มีรากยึดดินส่วนล่างของต้นใต้น้ำ และส่วนบนของต้นอยู่เหนือน้ำ อาจจะมีไหลเป็นต้นใต้ดินที่แตกกระจายโดยรอบ พรรณไม้น้ำประเภทนี้ได้แก่ อะเมซอนชนิดต่างๆ

5. พืชชายน้ำ (Marginal plants) พรรณไม้น้ำประเภทนี้มักจะขึ้นบริเวณชายน้ำ ริมตลิ่ง หนองน้ำ ที่มีน้ำท่วมขังตื้นๆหรือที่ชื้นแฉะ มักจะไม่มีระยะที่อยู่ใต้น้ำ น้ำเพียงช่วยให้เติบโต พรรณไม้ประเภทนี้ได้แก่ ผักเป็ดแดง รากดำใบยาว รากดำใบใหญ่ และชวามอส เป็นต้น

เพื่อนๆค่ะ ในปัจจุบันนี้การจัดตู้ปลาสวยงามนิยมที่จะเอา พรรณไม้น้ำมาตกแต่งเพิ่มเติม ซึ่งวันนี้เราได้ทราบถึงประเภทของพรรณไม้น้ำ ครั้งหน้า คนชอบปลา จะคุยถึงการแบ่งพรรณไม้ออกตามการจัดตู้ นะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม