-

วันอังคาร

การเลี้ยงปลาในตู้ปลาเพื่อนๆค่ะ คนชอบปลา มีเทคนิค  วิธีการเลี้ยงปลาในตู้ปลา มาแนะนำเพื่อนๆค่ะ


  • วิธีการเลี้ยงปลาในตู้ปลา สิ่งที่ต้องคำนึง คือ


- ภาชนะ หรือ ตู้ สำหรับใช้เลี้ยงปลา จะต้องมีความเหมาะสม ต่อขนาดและจำนวนปลาที่จะเลี้ยง


- สถานที่ จะต้องอยู่ห่างจากแสงแดดจัด เพราะจะทำให้น้ำในตู้เขียว และน้ำอาจร้อน


- อุณหภูมิในน้ำ น้ำร้อนมากจนทำให้ปลาอาจตายได้


- ความหนาแน่นของปลา จะขึ้นอยู่กับขนาด ชนิด และการให้อาหารของปลาที่เลี้ยง


- การรักษาความสะอาดในภาชนะที่ใช้เลี้ยง หรือ ตู้ จะต้องหมั่นดูแลสี กลิ่นของน้ำ ปริมาณอาหารที่เลี้ยง ประกอบกับการรักษาความสะอาดไปพร้อมๆกัน


- การถ่ายเทน้ำในภาชนะที่ใช้เลี้ยง  หรือ ตู้ จะขึ้นอยู่กับการจัดระบบของภาชนะ หรือตู้ที่ใช้เลี้ยง เช่น ตู้ปลาที่มีระบบน้ำเวียนและระบบกรองที่ดี การถ่ายเทน้ำก็ไม่มีปัญหามาก แต่จะต้องมีการตรวจสอบทำความสะอาดระบบกรองให้ดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีระบบกรอง จะต้องมีการดูดตะกอนเปลี่ยนถ่ายน้ำ โดยปกติแล้วจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพียง 30 % ของปริมาณน้ำทั้งหมด


เพื่อนๆค่ะ วิธีการเลี้ยงปลาที่จะให้ปลาทน สวยงาม ไม่ตายง่าย เราควรจะใส่ใจในเกร็ดเล็กๆน้อยๆ เพื่อที่จะปลาอยู่ได้นานๆ คนชอบปลา เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ นะค่ะ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม