-

วันศุกร์

หลักและวิธีการจัดตู้ปลาเพื่อนๆค่ะ คนชอบปลา มี หลักและวิธีการจัดตู้ปลา มาแนะนำเพื่อนๆ

  • หลักและวิธีการจัดตู้ปลา

การจัดตู้ปลาเป็นการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของปลา เลียนแบบธรรมชาติภายในตู้ปลา ซึ่งมีพื้นที่จำกัด และเพื่อให้เกิดความสวยงาม ในการจัดตู้ปลานั้น ควรคำนึงถึงพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

  • ความกลมกลืน หมายถึง การจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความกลมกลืน เช่น การใช้วัสดุสิ่งของที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันทั้งทางด้านขนาด รูปร่าง สีสัน ผิวพรรณและทิสทาง ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

1. ความกลมกลืนทางพฤกษศาสตร์ หมายถึง ความกลมกลืนของพรรณไม้ที่นำมาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ลักษณะของใบ เป็นต้น


2. ความกลมกลืนทางวัตถุ  เช่น หิน กรวด ที่ใช้ประดับตกแต่งตู้ปลาควรเลือกลักษณะผิว และสีสันที่คล้ายคลึงกัน เมื่อนำมาจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้ว ย่อมมีความกลมกลืนซึ่งกันและกัน

  • จุดเด่น  ไม่ว่าจะเป็นหิน ขอนไม้พรรณไม้น้ำ เปลือกหอย กรวด หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ควรมีการจัดวางให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดจุดเ่น เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับผู้พบเห็น

  • จุดเน้นหรือจุดเสริม คือ การเน้นหรือเสริมจุดใดจุดหนึ่ง ภายในตู้เป็นพิเศษ เช่น การจัดตู้ปลาโดยการรองพื้นด้วยทราย กรวด หิน อยู่นิดหน่อยก็จะดูเป็นแบบธรรมดา แต่ผู้จัดอาจนำสิ่งประดิษฐ์ไปวางเพิ่มหรือเสริมจุดที่ต้องการ ให้ดูดียิ่งขึ้นเพื่อแสดงความสำคัญของจุดนั้นๆ

  • ความสมดุล มีความสำคัญในการจัดตู้ปลามาก เพราะการจัดตู้ปลาแต่ละครั้ง ตำแหน่งในการวางวัสดุเสริมให้ตู้สวยงาม ได้แก่ การจัดวางหิน ขอนไม้ หรือการปลูกพรรณไม้น้ำ หรือการวางวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ควรจัดวางให้เกิดความสมดุล เช่น การจัดพรรณไม้น้ำเป็นฉากด้านหลังตู้ ก็ไม่ควรเน้นหนักด้านใดด้านเดียว ควรหาหินขอนไม้ หรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดไว้เพื่อให้เกิดความสมดุลกันไม่เน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง


เพื่อนๆค่ะ การจัดตู้ปลาให้สวยงาม ก็เปรียบเสมือนการจัดบ้านให้น่าอยู่ เพื่อนๆลองจัดตู้ปลาให้สวยๆนะค่ะ...คนชอบปลา เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม